نقش

دار قالی در گوشه ای و هوای گره زدن

تار و پود چیدن و هوس نقشی زدن

نه شاخسار ، نه کوهسار

نه گل،نه بلبل

نه سرو و  نه بید

نقش دارها ،آویخته به داری بزرگ!

رج به رج

سرخ به سرخ

کبود به کبود

...

زبری طناب دور گردنت

 وامانده روبروی نقشت

واپسین سخنت:

بزنید گره آخر  و تمام کنید دارم

به نقشم آویخته منم من!

رج به رج،سرخ به سرخ،کبود به کبود

پ.فرزانه.بهار90

 

 

/ 5 نظر / 35 بازدید
آزاده

زیباست [گل]

شریفی

وبلاگ جالبی داشتید..خیلی خوبه

سلام بهمن آباد

سلام دانش آموز و دوست شما نیستم ولی برایتان آرزوی بهکامی و بهروزی دارم

ناصر

nice