مخابرات

هیچکس تنها نیست.......

                                    همراه اول

 

 موبایلی که مدتهاست زنگ نخورده،

 مبلغ قابل پرداخت: 00000000000000000000000000000؟ریال

 و همراهی که دیگر نیست................................................. ؟!!!

 

 

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
bita. dadmehr

متنفرم از موبایلی که زنگ نمی خوره یا وقتی زنگ می رنی ظرف خاموشه . این یعنی نهایت . . .[بغل]