رد پا

گفت:آره.باید پیاده شی.جای یکی دیگه رو تنگ کردی که چی(؟)

نتونستم جلوی اون قطره ای که هی تو چشمم این ور اون ور میرفت رو بگیرم.بیرون زد.یه راست افتاد روی کفشم.تازه واکس زده بودم.من ِ احمق واسه خداحافظی و آخرین دیدار باید شیک میکردم؟!چشم باز کردم دیدم داره دور میشه

پامو گذاشتم توی جای پاهاش رو برف ها.از پشت دستمو گذاشتم رو شونه اش.وایستاد.

گفتم همه چی درست میشه،یه فرصت دیگه به هم بدیم.حیفه همه چیزو خراب نکن.ما خیلی همو میفهمیم.نرو.!بی اینکه برگرده گفت:

من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود                وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟

گفتم اونی که پاشو گذاشته جای پای من این شعر هارو میفهمه؟دور شد دورِ دورِ دور

پاهام راه رفتن رو فراموش کردن.اون قدر موندم که برف ردِ پاهاشو محو کرد.یکی از پشت دستشو گذاشت رو شونه ام.یه آن یخم باز شد . برگشتم

گفتش آتیش داری؟!...من که سیگاری نبودم!گفتش چیه ماتت برده ،عاشقی داداش ؟!همه زنها یه جورن!یا خودش میاد یا خبرش!

 گفتم خبر مرگم ... این با همه فرق داشت..!

آره این با همه فرق داشت

عاشق زار نزارم بود!

میدونی... میگفت با دنیا تو رو عوض نمیکنم!

منِ ساده هم باور کردم. اصلن میدونی با چی عوضم کرد؟!

با پول....آره با پول.....................میدونی فروخت عشقو، فروخت به پول

که البسه مخملی و حریری بپوشه و قِر بده واسه ارباب زاده های دم کلفت

استیک بخوره جای ماست مو سیر و عطر های تی تی شی بزنه جای گلاب

آره،گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده؟

آره،واسه من اون جور گوشتا نجس ان .میدونی منِ یه لا قبا بهتر از اون لاشخوری هستم که گُه بزنه به هر چی که داشتیم.

مرد:راست میگی والله

عشق ناسوتی سر خم کرد واسه پول لاهوتی!!

مرد:چی؟!

میبینی قدرت رو؟

مرد:آره

کفتار فرصت طلب اگه دستم بهت نرسه...از من میقاپی؟ فکر کردی با اون دم و دستگاه که راه انداختی چیزی شدی؟یه زار نمی ارزی وقتی پای عرض اندام بیفته کم میاری بد بخت!حرف مفت هم واست گرونه.کلی زور هم بزنی یه جمله با مسما نمیتونی در کنی.میدونی اصلن

مالِ بد بیخ ِ ریش صاحابش

مرد:آره....آره

لکاته معلومه تو باید جفتش میشدی .من که کف دستمو بو نکرده بودم.تو بو میکشیدی ،هر جا که گرم و نرم بود هنرتو  چال میکردی مثل گربه  تا وقت برداشت!

مرد:به والله کثافتن همشون

توی لباس عروسی(به گریه می افته)

اون.............دستا،اون چشمای ....،اون موهای بلند سیاهش،لباس سفیدش ،لابد......اون مرتیکه هم بهش میاد........

ای کاش یه بار دیگه.......نه نه نباید  خر بشم.خودتو به حماقت نزن اگه می خواستت می موند

 

بیچاره چی برات مونده که تحفه ببری برای اون تخم سگ.تفاله  میبری براش،تفاله های بی شرفیتو،فریبکاریتو،نمک نشنا سیتو.کاش از اول ...

من و اون مرد همدیگه رو بغل کردیم یه دل سیر تو اون زمستون سرد اشک گرم ریختیم

گفتش:زنا همینن،ولد زنا  بیرونم انداخته،حالا پول داری؟ جنس  تموم کردم....!!!!!

 

                                                                                                     پ/فرزانه

                                                                                                                                                 86-85

 

 

                      

/ 2 نظر / 13 بازدید
شهروز

هی کجا؟گازشو گرفتی و داری میری همین جوری...صبر کن...اروم تر....حالا بهتر شد

محمد

اگر داستان است که سرراست نیست. با ابهام و تعلیق شروع میشه کرد اما یک جایی باید سرنخ روایت و ماجرا دست خواننده بیاد که اینجا نمیاد