خوشامد

تار و پود از هم گسست و شکوفه های قالی به بار نشستند.

ترنج ها روییدند از بوسه قدم هایت بر کف اتاق خاموشی.

                                                                              

                                                                                            پ.فرزانه...١٣٨٩

 

 

 

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
مسعود جعفری

سلا پریزاد. خوبی؟! چه بی سر و صدا به روز می کنی؟! به قول یکی از بچه ها چگونه ای؟! شعرت منو یاد بیتی از حسین منزوی انداخت: می شود گل در اثنای گلزار، می شود کبک در عین رفتار می شود آهویی در چمنزار، پای تو ضربدر باغ قالی... امیدوارم هیچ وقت دنیای شیرین نوشتن رو ترک نکنی. عمر غصه هات کوتاه کوتاه و عمر شادیهات ابدی...