ایثار

چون درکت میکنم، ترکت میکنم!

چون می خواهمت دیگر نمی خواهمت!

خوشوقتی است برای خوشبختی ات!

من می بخشم!

من می فهمم!

من من من من من من ..................

                                                        مهر 87

 

 

         

/ 1 نظر / 11 بازدید
شهروز

این روزها بهانه های غلط چه موجه شده اند