خوشامد
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

تار و پود از هم گسست و شکوفه های قالی به بار نشستند.

ترنج ها روییدند از بوسه قدم هایت بر کف اتاق خاموشی.

                                                                              

                                                                                            پ.فرزانه...١٣٨٩