حصار
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چشمانت حبس ِ مژگانت

مژگانت زندان چشمانم

 من و تو دوسوی این رشته های تابیده

آه که چقدر دلتنگم

پلک بگشا واین حصار بشکن

من بی نگاهِ تو هیچم

                                                                                                                                                              پ.فرزانه...دی 88