شهر خاموشی
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

به کهنه شهر ما گذری کن

که سخت سوت و کور است

در انتظارت است

"پری کوچک غمگین که شب از بوسه ای نمی میرد و صبحگاه بیدار نخواهد شد"  1

......

گذر کن با نوری و فانوسی تا:

"به همسایه نگوید که تو در خانه مایی"  2

شهر من همه خاموشی ست

 فراموشی ست

نه سوسوی نوری

نه دود کنده ای

نه سوت قطاری ...نه غرش آسمانی

 

 

                                                                            پ/فرزانه

                                                                                                بهمن٨٧

                                                                          

 

 

 

 

 

 

1/قسمتی از اشعار زنده یاد فروغ با دخل و تصرف!

2/قسمتی از غزل سعدی