بیست و نه شب و یک روز ..
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

بیست و نه شب و یک روز دیگر...

مرا این بس  برای یک دم زیستن

 نگاهت را برابرم نهم

غزلی بسرایم

ببازم همه ایام گذشته و نیامده بی تو بودنم را

به

شبی تا سحر رساندن در آغوش ِ

رودها و دشت ها و دریاها

ستارگان و کهکشان و باران

زمزمه ها ی خاک و آسمان

اقیانوسی هستی پر راز،پر رمز،آرام

پرواز خواهم کرد در قعر انعکاس آبی آسمان نیلگونت

تنها بیست و نه شب و یک روز دیگر...

                                                                                                   پ.فرزانه/آذر87