یقین
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 

تیغ آخته صداقتی بس فریبکارانه

مجروح کرد این روح،به هزار دشنه پنهان

نهفته در صد توی تمنا و خواستن های نیرنگین

به کدامین کلام رنگین بخوانمت ؟

تا پسین ضربت ناقوس ساعت های خموش به

یک ثانیه،به یک لحظه ،به یک دم به لختی

آرمیدن در آغوش یقین بیانجامد....                                                    

 پ.فرزانه/ آذر 87