یادگاری
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

پنج ضلعی ِ میانِ ستاره ای که با انگشتانت روی شیشه پنجره کشیدی،قاب تصویر رفتنت شد!

و حالا بی شمار ستاره گانی با قاب های تهی بر غبار پنجره ام

هر یک نشانی از ایام بی تو بودنم

چون محبوسی  به تمنای پوسیدن نه رهایی

ببین روزهای ابری ستاره ها میدرخشند بر بخار شیشه ها!

پ.فرزانه89