نقش
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

دار قالی در گوشه ای و هوای گره زدن

تار و پود چیدن و هوس نقشی زدن

نه شاخسار ، نه کوهسار

نه گل،نه بلبل

نه سرو و  نه بید

نقش دارها ،آویخته به داری بزرگ!

رج به رج

سرخ به سرخ

کبود به کبود

...

زبری طناب دور گردنت

 وامانده روبروی نقشت

واپسین سخنت:

بزنید گره آخر  و تمام کنید دارم

به نقشم آویخته منم من!

رج به رج،سرخ به سرخ،کبود به کبود

پ.فرزانه.بهار90

 

 


جدول
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

در امتداد خطی باریک

قدم پشت قدم نهادن

با دستانی که میرقصند در هوا

پاهایی که میلغزند روی لب پَر ها

گاه صلیب وار بریده بریده رفتن،شب را شکافتن

و

 شانه ای که تکیه میشود برای دستانت

دستی که حائل میشود به کمرگاهت

تا نیفتی، سقوط نکنی

به انتهای جدول میرسی

خطی باریک ،پیاده روهایی تاریک

سیاه –سفید...سیاه –سفید...سیاه-سفید ....

نه دستی و نه شانه ای

نه لبهایی که سیاهی شب را بفشاری به لبهایش

نه چشمانی که هراس ات را وصله کنی به نگاهش

خانه های جدول یک در میان سیاهند

عشق سه حرف است

 عشق بی خانمان است!

 

                        پ.فرزانه.بهار90 

 

 

 

 

 

 


تصویر شکسته
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

از مویه باد

چهره ات میلرزد و چین می خورد در زلال قاب حوض

ماهیان ارغوان سنجاق بر گیسوی تو

لاجورد آسمان افتاده در چشمان تو

سیبی از دست تو میلغزد در آب

چشم و گیسویت به هم می پیچد و گم میشود در قعر قاب!

                                                                   پریزاد.تابستان 89            

 

 

 

 


یادگاری
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

پنج ضلعی ِ میانِ ستاره ای که با انگشتانت روی شیشه پنجره کشیدی،قاب تصویر رفتنت شد!

و حالا بی شمار ستاره گانی با قاب های تهی بر غبار پنجره ام

هر یک نشانی از ایام بی تو بودنم

چون محبوسی  به تمنای پوسیدن نه رهایی

ببین روزهای ابری ستاره ها میدرخشند بر بخار شیشه ها!

پ.فرزانه89                                 

 

 


خوشامد
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

تار و پود از هم گسست و شکوفه های قالی به بار نشستند.

ترنج ها روییدند از بوسه قدم هایت بر کف اتاق خاموشی.

                                                                              

                                                                                            پ.فرزانه...١٣٨٩

 

 

 

 


حصار
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چشمانت حبس ِ مژگانت

مژگانت زندان چشمانم

 من و تو دوسوی این رشته های تابیده

آه که چقدر دلتنگم

پلک بگشا واین حصار بشکن

من بی نگاهِ تو هیچم

                                                                                                                                                              پ.فرزانه...دی 88 


شب یلدا
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

به شبی چنین دراز، طنابی بافته بر گردن اش

از هزار و یکشب راز،آویخته از آسمان شب اش

زمینی که خالی میشود زیر پای اش

معلق از ستاره ای به ستاره ای

سیاره ای به سیاره ای

و قصه های نهان خفه در گلوی اش

                                                                                                                                                                                                         پ.فرزانه


← صفحه بعد